Nguyễn Văn Hiếu, người hùng tuyển futsal Việt Nam là ai?

Pha làm bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển futsal Việt Nam trước Panama của "người hùng" Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Getty
Pha làm bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển futsal Việt Nam trước Panama của "người hùng" Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Getty
Pha làm bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển futsal Việt Nam trước Panama của "người hùng" Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Getty
Lên top