Nguyễn Thị Ánh Viên: Kình ngư 17 tuổi được đặc cách phong hàm thượng úy

Ánh Viên bên “bộ sưu tập”  những thành tích bơi lội.
Ánh Viên bên “bộ sưu tập” những thành tích bơi lội.
Ánh Viên bên “bộ sưu tập” những thành tích bơi lội.
Lên top