Nguyên quyền Giám đốc TT đào tạo bóng đá trẻ kiện lãnh đạo VFF: Dắt nhau ra toà