Nguyễn Lê Cẩm Hiền 8 tuổi, chinh phục đỉnh cao thế giới