Nguyễn Huy Hoàng dừng bước ở vòng loại 1.500m tự do tại Olympic Tokyo 2020

Nguyễn Huy Hoàng bị loại ở nội dung bơi 1500m tự do nam. Ảnh: AFP
Nguyễn Huy Hoàng bị loại ở nội dung bơi 1500m tự do nam. Ảnh: AFP
Nguyễn Huy Hoàng bị loại ở nội dung bơi 1500m tự do nam. Ảnh: AFP
Lên top