Nguyễn Huy Hoàng bị loại ở nội dung bơi 800m tự do tại Olympic Tokyo 2020

Đại diện Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng không thể góp mặt ở chung kết 800m tự do. Ảnh: AFP
Đại diện Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng không thể góp mặt ở chung kết 800m tự do. Ảnh: AFP
Đại diện Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng không thể góp mặt ở chung kết 800m tự do. Ảnh: AFP
Lên top