Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Võ Quốc Thắng: "Tôi mang tiền về cho VPF chứ không lấy dù chỉ một đồng"

Nguyên Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng phủ nhận thông tin BTC giải nhận phụ cấp của giải.
Nguyên Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng phủ nhận thông tin BTC giải nhận phụ cấp của giải.