Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Phải lấy bóng đá nuôi bóng đá”