Người Trung Quốc vung tiền cho bóng đá: Giấc mơ, nhưng có thể là ác mộng