"Người thép" khuyết tật đầu tiên trên thế giới hoàn thành Ironman Kona

Roderick Sewell, người cụt hai chân, bơi 3,8km ở Ironman Kona. Ảnh: TSDUT
Roderick Sewell, người cụt hai chân, bơi 3,8km ở Ironman Kona. Ảnh: TSDUT
Roderick Sewell, người cụt hai chân, bơi 3,8km ở Ironman Kona. Ảnh: TSDUT
Lên top