“Người hùng Olympic” Hoàng Xuân Vinh và câu chuyện súng đạn