Người hùng Nguyễn Minh Trí: “Hat-trick vào lưới Guatemala không là may mắn“