“Người hùng” Hoàng Xuân Vinh và chặng đường thấm đau vì mũi gai