"Người hùng" Hoàng Xuân Vinh sẽ được Huân chương Lao Động hạng Nhất