Thanh Hóa:

Người dân trèo cây, trèo tường xem các VĐV cao trên 1,9m chơi bóng chuyền

Lên top