Người đàn ông của tháng 9: Pep không thua trong tháng 9