Người dân Hà Nội được phổ biến kiến thức an toàn giao thông

Sự kiện “Du lịch có trách nhiệm-An toàn giao thông” tại Hà Nội. Ảnh: ĐH
Sự kiện “Du lịch có trách nhiệm-An toàn giao thông” tại Hà Nội. Ảnh: ĐH
Sự kiện “Du lịch có trách nhiệm-An toàn giao thông” tại Hà Nội. Ảnh: ĐH
Lên top