“Ngứa tai” với Mayweather, Ibra sẵn sàng đưa đối thủ nhập viện