Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọc Duy bị treo giò 3 trận vì cắn chảy máu ngón tay Zarour