Ngoại binh Nsi trả giá đắt vì tội “đi đêm”

Ngoại binh Nsi Amougou trả giá đắt cho hành vi kí hợp đồng với 2 CLB cùng một lúc.
Ngoại binh Nsi Amougou trả giá đắt cho hành vi kí hợp đồng với 2 CLB cùng một lúc.
Ngoại binh Nsi Amougou trả giá đắt cho hành vi kí hợp đồng với 2 CLB cùng một lúc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM