Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngoại binh Nsi trả giá đắt vì tội “đi đêm”

Ngoại binh Nsi Amougou trả giá đắt cho hành vi kí hợp đồng với 2 CLB cùng một lúc.
Ngoại binh Nsi Amougou trả giá đắt cho hành vi kí hợp đồng với 2 CLB cùng một lúc.