Nghịch lý của Liverpool: Tấn công nhiều đến mức không cần thiết và ném điểm qua cửa sổ