Nghĩa Dũng Karate-Do - tinh hoa Nhật Bản và lễ giáo xứ Thần kinh

Võ sư huyền đai đệ thất đẳng Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng tràng đời thứ 13 hệ phái Suzucho Karate-Do, người sáng lập nên Nghĩa Dũng Karate-Do. Ảnh: Tư liệu
Võ sư huyền đai đệ thất đẳng Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng tràng đời thứ 13 hệ phái Suzucho Karate-Do, người sáng lập nên Nghĩa Dũng Karate-Do. Ảnh: Tư liệu
Võ sư huyền đai đệ thất đẳng Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng tràng đời thứ 13 hệ phái Suzucho Karate-Do, người sáng lập nên Nghĩa Dũng Karate-Do. Ảnh: Tư liệu
Lên top