Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghĩa cử cao đẹp của Neymar