Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghĩa cử ấm tình người của các cầu thủ Manchester United