Nghĩ từ chuyện Than Quảng Ninh bị nợ lương

Để phản đối chuyện nợ lương kéo dài, các cầu thủ Than Quảng Ninh chỉ có thể... lên khán đài ngồi xem các cầu thủ trẻ tập. Ảnh: G.A
Để phản đối chuyện nợ lương kéo dài, các cầu thủ Than Quảng Ninh chỉ có thể... lên khán đài ngồi xem các cầu thủ trẻ tập. Ảnh: G.A
Để phản đối chuyện nợ lương kéo dài, các cầu thủ Than Quảng Ninh chỉ có thể... lên khán đài ngồi xem các cầu thủ trẻ tập. Ảnh: G.A
Lên top