Nghệ An: Khai mạc giải quần vợt các tay vợt xuất sắc Việt Nam lần thứ II