Ngày này năm xưa - 25.7: “Những người bạn của cuộc đời”

Màn thắp đuốc ấn tượng tại kỳ Olympic Barcelona 1992. Ảnh: TL
Màn thắp đuốc ấn tượng tại kỳ Olympic Barcelona 1992. Ảnh: TL
Màn thắp đuốc ấn tượng tại kỳ Olympic Barcelona 1992. Ảnh: TL
Lên top