Ngày này năm xưa - 10.7: Ronaldo chính thức "ly dị" Real Madrid

Sau khi đưa bản thân và Real Madrid lên những đỉnh cao mới, Cristiano Ronaldo chia tay để đầu quân cho Juventus vào năm 2018. Ảnh: AFP
Sau khi đưa bản thân và Real Madrid lên những đỉnh cao mới, Cristiano Ronaldo chia tay để đầu quân cho Juventus vào năm 2018. Ảnh: AFP
Sau khi đưa bản thân và Real Madrid lên những đỉnh cao mới, Cristiano Ronaldo chia tay để đầu quân cho Juventus vào năm 2018. Ảnh: AFP
Lên top