Ngày hội “Be Champions League 2019”

2 cựu danh thủ Đặng Phương Nam, Phạm Như Thuần và BTC chụp hình lưu niệm cùng các đội bóng.
2 cựu danh thủ Đặng Phương Nam, Phạm Như Thuần và BTC chụp hình lưu niệm cùng các đội bóng.
2 cựu danh thủ Đặng Phương Nam, Phạm Như Thuần và BTC chụp hình lưu niệm cùng các đội bóng.
Lên top