Ngành Thể thao khó chọn bài hát cho SEA Games 31

Bà Lê Thị Hoàng Yến công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31 tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban tổ chức hôm 29.9. Ảnh: Bùi Lượng
Bà Lê Thị Hoàng Yến công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31 tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban tổ chức hôm 29.9. Ảnh: Bùi Lượng
Bà Lê Thị Hoàng Yến công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31 tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban tổ chức hôm 29.9. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top