Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Next Media “xuống nước”, VPF toàn quyền quyết định bản quyền hình ảnh

HĐQT VPF nhiệm kì mới được toàn quyền quyết định bản quyền hình ảnh ở mùa giải V.League 2018.
HĐQT VPF nhiệm kì mới được toàn quyền quyết định bản quyền hình ảnh ở mùa giải V.League 2018.