Next Media “xuống nước”, VPF toàn quyền quyết định bản quyền hình ảnh

HĐQT VPF nhiệm kì mới được toàn quyền quyết định bản quyền hình ảnh ở mùa giải V.League 2018.
HĐQT VPF nhiệm kì mới được toàn quyền quyết định bản quyền hình ảnh ở mùa giải V.League 2018.
HĐQT VPF nhiệm kì mới được toàn quyền quyết định bản quyền hình ảnh ở mùa giải V.League 2018.