Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TRỌNG TÀI SAI KHI TỪ CHỐI BÀN THẮNG CỦA SANNA KHÁNH HÒA BVN VÌ “KHÔNG FAIRPLAY”:

“Nếu tiếp tục loạn sẽ có đội bỏ giải...”