Nếu đá Premier League, tuyển Anh đứng bét vì dứt điểm "bèo"