Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nếu Costa “lên đường”, Chelsea sẽ chọn Morata chứ?