Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nếu có một trường bắn mang tên Hoàng Xuân Vinh...