Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ném quá nhiều cơ hội, SHB Đà Nẵng chỉ thắng HA.GL 1-0