Napoli trước cơn giông bão: Không “dại chợ” và cũng “chẳng hề nhớ nhà“