VCK giải Vô địch Golf Thế giới TPBank 2016:

Nâng tầm phong trào golf không chuyên Việt Nam