Nam vương boxing Việt Trương Đình Hoàng: Niềm tự hào và khát vọng tuổi 30

Nam vương boxing Việt Trương Đình Hoàng. Ảnh: P.V
Nam vương boxing Việt Trương Đình Hoàng. Ảnh: P.V
Nam vương boxing Việt Trương Đình Hoàng. Ảnh: P.V
Lên top