Nam vương boxing Trương Đình Hoàng trở lại, hướng tới HCV quyền anh

Trương Đình Hoàng có trận đấu quyền anh chuyên nghiệp đầu tiên hôm 18.5. Ảnh Trương Đình Hoàng
Trương Đình Hoàng có trận đấu quyền anh chuyên nghiệp đầu tiên hôm 18.5. Ảnh Trương Đình Hoàng
Trương Đình Hoàng có trận đấu quyền anh chuyên nghiệp đầu tiên hôm 18.5. Ảnh Trương Đình Hoàng
Lên top