Năm con gà, thể thao Việt Nam rộn ràng dự các Đại hội