Nam Anh Kiệt: "Tôi muốn chấp 1 tay 1 chân, nhưng ông Khánh không chịu"

Võ sư Nam Anh Kiệt và Đại sư Nam Anh. Ảnh FBNV
Võ sư Nam Anh Kiệt và Đại sư Nam Anh. Ảnh FBNV
Võ sư Nam Anh Kiệt và Đại sư Nam Anh. Ảnh FBNV
Lên top