Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Myanmar thua ĐT Việt Nam bởi “tự bắn vào chân mình“