Myanmar "giấu" Aung Thu, dành cho "đại chiến" gặp Việt Nam

Aung Thu (số 9) được coi là quân bài quan trọng của ĐT Myanmar. Ảnh: Getty.
Aung Thu (số 9) được coi là quân bài quan trọng của ĐT Myanmar. Ảnh: Getty.
Aung Thu (số 9) được coi là quân bài quan trọng của ĐT Myanmar. Ảnh: Getty.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top