Mỹ nhân Việt mang cờ đỏ sao vàng đến các SVĐ ở World Cup 2018

Nguyễn Thị Ngọc Nữ cùng những người bạn mang lá quốc kỳ của Việt Nam đến các SVĐ tại World Cup 2018. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Ngọc Nữ cùng những người bạn mang lá quốc kỳ của Việt Nam đến các SVĐ tại World Cup 2018. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Ngọc Nữ cùng những người bạn mang lá quốc kỳ của Việt Nam đến các SVĐ tại World Cup 2018. Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top