Muốn thay đổi hệ thống tiền thưởng, Novak Djokovic đối đầu ATP

Novak Djokovic muốn vấn đề tiền thưởng tại các giải quần vợt được phân chia theo hệ thống, đảm bảo thu nhập cho các tay vợt. Ảnh: HEAD
Novak Djokovic muốn vấn đề tiền thưởng tại các giải quần vợt được phân chia theo hệ thống, đảm bảo thu nhập cho các tay vợt. Ảnh: HEAD
Novak Djokovic muốn vấn đề tiền thưởng tại các giải quần vợt được phân chia theo hệ thống, đảm bảo thu nhập cho các tay vợt. Ảnh: HEAD
Lên top