Muangthong United chung tay chống dịch COVID-19 với "số 1" Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm vẫn là thủ môn được đánh giá cao nhất tại Muangthong United. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm vẫn là thủ môn được đánh giá cao nhất tại Muangthong United. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm vẫn là thủ môn được đánh giá cao nhất tại Muangthong United. Ảnh: MUTD.
Lên top