Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

M.U từng góp chút “sức mọn” giúpTổng thống Donald Trump thắng cử