M.U từng đưa ra mức giá hơn 100 triệu euro cho Thomas Muller