M.U đại thắng Saint-Etienne và “show diễn” của Ibrahimovic